Board of Management

The Current Board Of Management Are:​

  • Robert McDermott (chairman)
  • Eddie Fitzpatrick
  • Frank Smith
  • Barry Maher
  • Claire Donohoe
  • Fergal Leonard
  • Laura McMahon

Fáilte Romhat

Fáilte go dtí Bord Oideachais agus Oiliúna Laoise agus Uíbh Fhailí.  Má tá suim agat in  aon cheann dár gcláir agus seirbhísi i gceann dár scoileanna, ionaid, nó i suíomh pobail, is mar aidhm ag an suíomh seo a bheith ina gcabhair duit.

Beir bua agus beannacht.

Joe Cunningham
Chief Executive

https://www.loetb.ie/schools